Allt från nya gravstenar till renoveringar och säkringar av befintliga stenar

Inskription

TEXTKOMPLETTERING PÅ BEFINTLIG GRAVSTEN
När det redan finns en gravsten med namn gör man en textkoplettering då ännu ett namn ska graveras in. Vid en textkomplettering används i största mån samma uppställning och stil som den befintliga inskriptionen. Det finns ett enormt antal typsnitt och vi arbetar för att göra den nya texten så lik den befintliga som möjligt. 


Om det inte finns utrymme för en textkomplettering kan gravstenen slipas om eller så kan man vända på gravstenen och använda dess baksida för inskription. 

Ett annat alternativ är att tillverka en ny liggande häll i samma stensort och typsnitt som den befintliga gravvården. Ett fint komplement som knyter samman gravvårdarna. Vi hjälper er att hitta en lösning som passar för er.

INSKRIPTIONER
Vid val av typsnitt är det bra att beakta gravstenens material och form. Vidare är det viktigt att säga till om gravstenen i framtiden ska ha ytterligare inskriptioner så att texten kan anpassas för detta. Vi har stora möjligheter att utforma inskriptionerna enligt våra kunders önskemål.

NEDSÄNKT TEXT 
Vid nedsänkt text, eller fördjupad text som det också kallas, passar det bra om inskriptionen målas eller förgylls. Val av färg – vit, svart eller förgylld text är det vanligaste färgerna och förstärker det personliga uttrycket på gravvården.


Det är även vackert när texten har en extra fördjupad inskription. Inskriptionen djupblästras och inskriptionen målas ej.

UPPHÖJD TEXT
Inskriptionens bokstäver är upphöjda. Ingen färg eller något speciellt underhåll av inskriptionen behövs. Det är viktigt att meddela om det ska vara fler inskriptioner på gravstenen i framtiden. 

TYPSNITT
Vi kan erbjuda 100-tals olika typsnitt. Här på hemsidan ser ni ett litet urval av olika typer: rak, kursiv och script. 

DEKOR på GRAVSTENEN
En dekor kan vara ett fint sätt att göra gravvården mer personlig och unik. Kanske en blomma, en solnedgång, fåglar eller ett kors? Vi har nästan oändligt många olika alternativ i vårt dekorarkiv och vi kan även ta fram en dekor helt efter ert eget önskemål. Vissa väljer en dekor som speglar den bortgångne personens intressen t.ex. sport eller djur. Säg till, så tar vi fram förslag. För vissa dekorer utgår en extra kostnad.

EXTRA TEXTRAD
Som en extra personlig hälsning kan man lägga till en textrad. Även citat, en rad ur en dikt, sångtext eller psalm är något som traditionellt lämpar sig bra. Här nedan finner ni några rader som passar väl på en gravsten. För en extra textrad utgår en tillägg på priset.

För alltid i våra hjärtan

Älskad – Saknad

Vi glömmer dig aldrig

Vila i frid

Sov i ro

Alltid i våra hjärtan

Evigt förenade i kärlek

Vår älskade ängel

En liten ängel kom, log och vände om

Här vilar

Vår älskade mor och mormor


NAMNTECKNING
Vi kan göra en inskription utifrån en namnteckning om så önskas. Tänk på att originalet behöver vara tydligt utfört för bästa resultat.

TILLBEHÖR/ DEKORATIONER
Ibland önskas en personlig dekoration för att smycka gravstenen. I vårt sortiment finns bland annat vita duvor, sparvar, katter, ornament och annat, för att sätta en personlig prägel på gravstenen. Kontakta oss med dina önskemål.


BLOMLIST/BLOMRAM
Vi tillverkar blomlister som ramar in blommorna framför gravstenen.

Om du är i behov av någon av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Ekelund & Zetterman Stenhuggeri