Allt från nya gravstenar till renoveringar och säkringar av befintliga stenar

Ny gravsten

NY GRAVSTEN
Vi skräddarsyr en ny gravsten efter ert önskemål. Vi erbjuder ett stort urval av gravstenar ur vårt sortiment. Dessutom kan vi tillsammans med er utforma personliga gravstenar av svensk granit; både stående gravstenar och liggande hällar. Vid ny gravsten har ni stora möjligheter att välja färg, form och ytbehandling. Önskar ni inskription på en natursten som ni själva valt så ordnar vi även detta.  Kontakta oss för att höra vad vi kan hjälpa till med eller besök vårt kontor där vi också har en utställning med gravstenar.

Gravvårdsansökning
Vi går igenom ansökan om en ny gravsten med dig som är gravrättsinnehavare och ordnar med hanteringen till Kyrkogårdsförvaltningen, som måste godkänna en ny gravvård. En enkel och smidig hantering som ingår i vår service.

MONTERING AV NY GRAVSTEN
En ny stående gravsten monteras med rostfria patenterade markdubb. Vid dubbningsarbete och montering följer vi alltid Centrala Gravårdskommitténs rekommendationer. Tryggt och säkert.

ATT TÄNKA PÅ VID NY GRAVSTEN
Har det förekommit en jordbegravning behöver marken vila i cirka sex månader innan en gravsten kan uppföras. Monteringsarbetet vid ny gravsten är även årstidsberoende och utförs inte under vintern när det är tjäle i marken. 

Om du är i behov av någon av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Ekelund & Zetterman Stenhuggeri