Allt från nya gravstenar till renoveringar och säkringar av befintliga stenar

Ny gravsten

NY GRAVSTEN
Vi skräddarsyr en ny gravsten efter ert önskemål. Vi erbjuder ett stort urval av gravstenar ur vårt sortiment. Dessutom kan vi tillsammans med er utforma personliga gravstenar av svensk granit; både stående gravstenar och liggande hällar. Vid ny gravsten har ni stora möjligheter att välja färg, form och ytbehandling. Önskar ni inskription på en natursten som ni själva valt så ordnar vi även detta.  Kontakta oss för att höra vad vi kan hjälpa till med eller besök vårt kontor där vi också har en utställning med gravstenar.

Gravvårdsansökning
Vi går igenom ansökan om en ny gravsten med dig som är gravrättsinnehavare och ordnar med hanteringen till Kyrkogårdsförvaltningen, som måste godkänna en ny gravvård. En enkel och smidig hantering som ingår i vår service.

MONTERING AV NY GRAVSTEN
En ny stående gravsten monteras med rostfria patenterade markdubb. Vid dubbningsarbete och montering följer vi alltid Centrala Gravårdskommitténs rekommendationer. Tryggt och säkert.

ATT TÄNKA PÅ VID NY GRAVSTEN
Har det förekommit en jordbegravning behöver marken vila i cirka sex månader innan en gravsten kan uppföras. Monteringsarbetet vid ny gravsten är även årstidsberoende och utförs inte under vintern när det är tjäle i marken. 

Inskription

TEXTKOMPLETTERING PÅ BEFINTLIG GRAVSTEN
När det redan finns en gravsten med namn gör man en textkoplettering då ännu ett namn ska graveras in. Vid en textkomplettering används i största mån samma uppställning och stil som den befintliga inskriptionen. Det finns ett enormt antal typsnitt och vi arbetar för att göra den nya texten så lik den befintliga som möjligt. 


Om det inte finns utrymme för en textkomplettering kan gravstenen slipas om eller så kan man vända på gravstenen och använda dess baksida för inskription. 

Ett annat alternativ är att tillverka en ny liggande häll i samma stensort och typsnitt som den befintliga gravvården. Ett fint komplement som knyter samman gravvårdarna. Vi hjälper er att hitta en lösning som passar för er.

INSKRIPTIONER
Vid val av typsnitt är det bra att beakta gravstenens material och form. Vidare är det viktigt att säga till om gravstenen i framtiden ska ha ytterligare inskriptioner så att texten kan anpassas för detta. Vi har stora möjligheter att utforma inskriptionerna enligt våra kunders önskemål.

NEDSÄNKT TEXT 
Vid nedsänkt text, eller fördjupad text som det också kallas, passar det bra om inskriptionen målas eller förgylls. Val av färg – vit, svart eller förgylld text är det vanligaste färgerna och förstärker det personliga uttrycket på gravvården.


Det är även vackert när texten har en extra fördjupad inskription. Inskriptionen djupblästras och inskriptionen målas ej.

UPPHÖJD TEXT
Inskriptionens bokstäver är upphöjda. Ingen färg eller något speciellt underhåll av inskriptionen behövs. Det är viktigt att meddela om det ska vara fler inskriptioner på gravstenen i framtiden. 

TYPSNITT
Vi kan erbjuda 100-tals olika typsnitt. Här på hemsidan ser ni ett litet urval av olika typer: rak, kursiv och script. 

DEKOR på GRAVSTENEN
En dekor kan vara ett fint sätt att göra gravvården mer personlig och unik. Kanske en blomma, en solnedgång, fåglar eller ett kors? Vi har nästan oändligt många olika alternativ i vårt dekorarkiv och vi kan även ta fram en dekor helt efter ert eget önskemål. Vissa väljer en dekor som speglar den bortgångne personens intressen t.ex. sport eller djur. Säg till, så tar vi fram förslag. För vissa dekorer utgår en extra kostnad.

EXTRA TEXTRAD
Som en extra personlig hälsning kan man lägga till en textrad. Även citat, en rad ur en dikt, sångtext eller psalm är något som traditionellt lämpar sig bra. Här nedan finner ni några rader som passar väl på en gravsten. För en extra textrad utgår en tillägg på priset.

För alltid i våra hjärtan

Älskad – Saknad

Vi glömmer dig aldrig

Vila i frid

Sov i ro

Alltid i våra hjärtan

Evigt förenade i kärlek

Vår älskade ängel

En liten ängel kom, log och vände om

Här vilar

Vår älskade mor och mormor


NAMNTECKNING
Vi kan göra en inskription utifrån en namnteckning om så önskas. Tänk på att originalet behöver vara tydligt utfört för bästa resultat.

TILLBEHÖR/ DEKORATIONER
Ibland önskas en personlig dekoration för att smycka gravstenen. I vårt sortiment finns bland annat vita duvor, sparvar, katter, ornament och annat, för att sätta en personlig prägel på gravstenen. Kontakta oss med dina önskemål.


BLOMLIST/BLOMRAM
Vi tillverkar blomlister som ramar in blommorna framför gravstenen.

Renovering

ATT TÄNKA PÅ VID TEXTKOMPLETTERING – RENOVERING AV BEFINTLIG INSKRIPTION
Med tiden, och beroende på gravstenens placering, slits målade eller förgyllda inskriptioner. Hur ser den befintliga inskriptionen ut? Är den mer än fem år gammal kan det vara en god idé att göra en renovering på den gamla inskriptionen för att det inte ska bli för stora kontraster samt ser man till att all inskription sedan åldras i samma takt. Man fördröjer även arbetet med att måla om eller att omförgylla inskriptionerna. 

Det kan kan hända att sockeln som gravstenen står på, eller om det finns en underliggande sockel dold under marken, kan ha flyttat sig/hamnat snett med tiden, vilket inte är ovanligt om gravstenen står på lutande mark eller om marken är porös. Gravstenen kan ha “växt fast” på sockeln och lutningen visar sig när montering sker. Riktning och ommontering av synlig eller underliggande sockel ingår ej i ordinarie pris för hantering av gravstenen. Observerar vi lutning vid hämtning eller montering av gravstenen kontaktar vi kunden som får ta ställning till vidare arbete. 

UPPRÄTNING OCH SÄKRING AV LUTANDE GRAVSTENAR
Med tiden är det vanligt att gravstenar börja luta. Det kan bero på många orsaker. Jorden kan sjunka om det är en jordgrav, gravstenen är placerad på ett sådant ställe att den påverkas av markförhållanden; i en sluttning, under träd eller vid buskar där rötter påverkar sockel och gravsten eller väder och vind. Äldre gravstenar kan vara monterade på ett sätt som idag inte längre är godkänt. T.ex. materialet i en under mark liggande sockel eller att sockeln är monterad för grund enligt idag gällande rekommendationer. Det är viktigt att en gravsten är rätt monterad för att förhindra olyckor och skador. Kyrkogårdsförvaltningen gör kontroller och kontaktar gravrättsinnehavaren, som är ansvarig för att gravstenen står säkert, om så inte är fallet att en säkring måste utföras. Ibland lägger de ner gravstenen för att förhindra eventuella olyckor.

SÄKRINGSUPPDRAG
Lutar gravstenen eller står den ostadigt? Vi utför säkringsarbeten där vi dubbar gravstenen så att den åter står säkert. Vi följer alltid Centrala gravvårdskommitténs rekommendationer vid dubbning och montering. Ekelund & Zetterman stenhuggeri använder patenterade rostfria markdubb vid säkringsuppdrag, när uppdraget inte kräver speciella åtgärder. Det innebär att efter en säkring av gravstenen står den säkert i många år och materialet rostar ej.

ATT TÄNKA PÅ VID SÄKRINGSUPPDRAG, UPPRÄTNING OCH OMMONTERING AV GRAVSTENAR
Vid en korrekt dubbning eller ommontering ska gravstenen gå att röra lite. Den får ej sättas fast permanent i en sockel. Detta för att gravstenen ska gå att lyfta vid ommontering t.ex. efter en textkomplettering eller renovering. Vidare är det viktigt att känna till att efter en ommontering eller säkring ska gravstenen inte röras förrän tidigast en månad efter, då marken och tätningsmassorna kring fundament och sockel måste hinna sätta sig, samt om betong har använts som fundament ska hinna brinna klart.

Om du är i behov av någon av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Ekelund & Zetterman Stenhuggeri